Ziele des Vereins – Derneğin Amaçları

Ziele des Vereins

1) Der Verein hat das Ziel, die Erziehung und Bildung der türkischen Kinder gemeinsam mit deutschen und anderen ausländischen Kindern auf der Grundlage vom Grundgesetz und Landesverfassung im Zusammenwirken zwischen Eltern und Schule zu fördern.

2) Der Verein soll sich für die Erhaltung und Verbesserung eines vielfältigen Bildungsangebots mit verschiedenen Schulformen und Schularten und für die Freiheit der Schulwahl einsetzen.

3) Der Verein dient zur Förderung der schulischen und außerschulischen Erziehung der türkischen Kinder in Hemer.

4) Der Verein soll die Mitwirkung der Eltern bei bildungspolitischen Entscheidungen herbeiführen.

5) Der Verein soll Gemeinschaftsprojekte fördern, die hier lebenden Kinder verschiedener Nationalitäten zu einem vorurteilsfreien und freundschaftlichen Zusammenleben erzielen.

6) Der Verein soll auch vorschulische Einrichtungen unterstützen.

7) Der Verein soll einen Mißbrauch der allgemeinen Schulpflicht zu jeglicher politischer und religiöser Indoktrinierung im Unterricht, in Richtlinien, in Lehrplänen und Lehrmitteln bekämpfen.

8) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Beratung in Erziehungsfragen, Veranstaltungen zur Begegnungen von Eltern, Kindern, Lehrern und Erziehern, Information und Beratung über Schulangebote, Unterstützung der Eltern im Umgang mit Schulen und andere an der Erziehung und Ausbildung beteiligten Institutionen und Einrichtungen.

9) Der Verein hält Kontakt mit Kindergärten, Schulen, Behörden, dem Rat der Städten, Schulämtern, dem Bildungsministerium des Landes NRW sowie mit den Gewerkschaften und mit dem Vereinszweck entsprechenden Berufsverbänden und Vereinen.

10) Der Verein ist bestrebt, gesetzliche Elternvertretungen zu unterstützen und mit den bestehenden Organisationen ähnlicher Art zusammenzuarbeiten.

Derneğin Amaçları

  1. Birliğin, okul çağındaki Türk çocuklarının eğitim içi ve dışında ortaya çıkan sorunlarının çözümüne katkıda bulunur. Onların eğitim ve öğretim kaoşullarının iyileştirilmesine çalışır.
  2. Çocuklarımızın eğitim ve öğretim sorunlarının çözümünde, velileri bilinçlendirici çalışmalar yaparak, onların da bu çalışmalara katılımlarını ve etkinliklerini sağlar.
  3. Aynı zamanda Hemerdeki okullarda  eğitim ve öğretim sistemi hakkında, velileri aydınlatıcı faaliyetlerde bulunur.
  4. Çocuklarımızın, bulunduğu ülkenin eğitim sistemi içerisinde Türk Kültür dersleri alabilmelerini sağlar. Türk kimliklerini unutmamalrı için çalışmalar yapar.
  5. Çocukalrımızın yuvalardan itibaren eğitim ve öğrenimlerini Türkçe ve Almanca lisanlarıyla (iki dilde eğitim) uyum içerisinde yürütebilmeleri için diğer benzer kuruluşlar ile işbirliği yaparak resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunur.
  6. Türkçe dilinin de seçme yabancı dil olarak(diğer diller gibi) okullarda okutulabilmesi için çalışmalar yapar.
  7. Federal Almanya’da aynı amaçlar doğrultusunda kurulmuş Türk ve düğer veli birlikleri ile işbirliği ve dayanışma içerisinde ortak sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar.
  8. Öngörülen amaçlarına ulaşabilmek için, Birlik yalnız Hemer’de değil, aynı zamanda komşu kentlerde faaliyet gösteren benzer kuruluşlarla da işbirliği yapar.
  9. Birlik sadece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapar. Siyasi, dini, ticari ve buna benzer eğitim dışı faaliyetlerde bulunmaz.
  10. Birlik, yalnız yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için toplantılar, seminerler, kurslar, eğlenceler düzenleyebilir. Kamuoyo ve üyelerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapabilir. Bunun gerçekleşebilmesi için basın ve yayın organlarından faydalanabilir. Gerekirse kendisi Gazete, Dergi, Broşür ve El ilanı çıkarır.