Veröffentlicht von in Allgemein

No comments

Birleşmiş Milletler Genel meclisi 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya kamuoyuna duyurma ve daha çok insanı „gönüllü çalışmaya“ kazanmak için her yıl 5 aralık „Dünya Gönüllüler Günü“ olarak ilan etmiş.

Pekala „gönüllülük“ sadece başkalarına yapılan bir çalışmamıdır?

Gönüllü çalışmanın kişiye ne gibi faydaları olabilir? Gönüllü çalışmanın kişi bazında başlıca yararları şunlardır:

  1. Motivasyon olma ve motive edebilme becerisi kazanmak,
  2. insanlara ve çevreye karşı daha duyarlı olmak ve yaklaşmak,
  3. değişime açık olmak,
  4. ekip çalışması becerisi kazanmak,
  5. yaratıcılık becerilerini geliştirmek,
  6. organizasyon ve liderlik konularında beceri edinmek,
  7. iletişim kurma becerisini kazanmak ve en önemlisi ise
  8. olaylar karşısında esneklik ve hoşgörü gösterebilmek.

Bunların yanı sıra, yeni insanlar tanıma, yeni şeyler öğrenme, var olan yetenekleri geliştirme ve kişinin hedefleriyle ölcüşen konularda „karşılıksız yardımcı olmanın“ getirdiği mutluluğu sayabiliriz. Ayrıca „karşılıksız yardım“ etme duygusu kişinin psikolojik olarak güçlenmesine, kendine olan güven duygusunun artmasına ve böylece kişiliğinin olgunlaşmasınada katkı sağlamaktadır.

Gönüllülük toplumun gelişebilmesi için şarttır

Gönüllülük sadece kişilere yönelik bir yardımlaşma değil aynı zamanda toplumsal bir yardımlaşmadır ve bir toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için olmazsa olmazlarındandır. Gönüllülük, sosyal ilişkilerin ve sosyal kontrolün gelişmesine, ekipsel çalışmaların gelişmesine, ilişkilerin, değer yargılarının ve ikili diyalogların artmasına, sosyal farkındalık yaratılmasında ve sosyal girişimciliğin artırılmasında ön plana çıkmaktadır. Gönüllülük, ayrıca toplumsal sorunları ortaya çıkararak tartışıp cözümlenmesinde, sosyal çalışmalara ayrılan bütçelerinin gönüllü çalışanlar nedeniyle daha tasarruflu kullanılmasında yardımcı olmaktadır.

Kısacası „gönüllülük“ kişiye ve topluma değer katmaktır.

Kommentar abgeben